TerraMES 4.0 Modüller

Chart Bar Icon
Verimlilik Analizleri

Verimlilikle ilgili tüm parametrelerinizi ve OEE hesaplarınızı kolayca görüntüleyin.

 • Tarih Aralığı Seçimi:

  Seçtiğiniz tarih aralığına göre verimlilik, performans, kullanılabilirlik ve kalite analizi.

 • Esnek Hesaplamalar:

  İster istasyon, ister üretim birimi, ister ürün bazında OEE hesaplamaları yapabilme imkanı.

 • Kaynak Ayarları:

  Herhangi bir kaynağı hesaptan çıkararak toplam verimliliğe olan etkisini hızlıca görebilme.

 • Üretim İzleme:

  Üretimin miktarını ve planlanan süresini canlı veya belirli bir tarih aralığında izleyebilme.

 • Çeşitli Grafik Seçenekleri:

  OEE hesaplarınızı arzuladığınız aralık ve frekansta farklı grafik türleriyle analiz edebilme.

 • Yapay Zeka Analizi:

  Önceki günün verimlilik ve performans değerlerini yapay zeka ile analiz edebilme. Belirlediğiniz parametrelerle detaylı bir üretim analizi elde edebilme.

Mobile Icon
Fire Analizi

En güncel sürümleri destekler

 • Toplam Fire Özeti:

  Gerçekleşen tüm firelerin genel bir özetini alın.

 • Fire Sebepleri:

  Firelerin nedenleriyle birlikte detaylı bilgilere erişin.

 • Grafiksel Gösterim:

  Firelerin üretime olan etkisini pasta grafikleri ile anında gözlemleyin.

 • Fire Nedenlerine Göre Dağılım:

  Her bir fire nedeninin genel firelere olan yüzdelik oranını keşfedin.

 • İstasyon Bazlı Analiz:

  Yan panelden herhangi bir istasyonu seçerek, o istasyonla ilgili fire bilgilerini ve istatistiklerini inceleyin.

Layout Icon
Canlı İzleme

Üretimin anlık durumunun izlendiği ekran

 • Gerçek Zamanlı Üretim Durumu:

  Her iş emri için üretimin anlık durumunu takip edin.

 • İstasyon Durumları:

  ‘Seri Üretimde’, ‘Duruşta’, ‘Proses Ayarında’ gibi üretim aşamalarını görüntüleyin.

 • Detaylı Üretim Bilgileri:

  Üretilen ürün miktarı, etkinlik, döngü süresi, sorumlu personel, planlanan ve gerçekleşen miktar ve zaman gibi bilgilere erişin.

 • Dinamik Filtreleme:

  Tabloyu istediğiniz kriterlere göre filtreleyin, gruplandırın ya da sıralayın.

 • Otomatik Yenileme:

  Belirlediğiniz saniye aralığında tablonun otomatik olarak güncellenmesini sağlayın.

 • Yapay Zeka Analizi:
  1. Anlık Veri Yorumlama:

   Yapay zeka, anlık üretim verilerini otomatik olarak analiz eder ve değerlendirir.

  2. Anlık Aksaklık ve Sorun Tespiti:

   Var olan aksaklık veya verimsizlikleri tespit eder ve kullanıcıya bildirir.

  3. Genel Üretim Yorumu:

   Gerçekleşmekte olan tüm üretimi detaylı bir şekilde yorumlar, genel bir değerlendirme sunar.

Block Meta Icon
Personel Analizi
 • Personel Verimlilik Göstergesi:

  Her çalışanın üretimde ne kadar etkili olduğunu gösteren detaylı verilere ulaşın.

 • İstasyon Bazlı İnceleme:

  Bir istasyonu seçerek, o istasyonda görevli olan personellerin performansını detaylıca inceleyin.

 • Güncel Üretim Durumu:

  Seçtiğiniz istasyon ve personel bazında, hangi çalışanın hangi ürün üzerinde çalıştığını ve ne kadar üretim yaptığını gözlemleyin.

 • Çalışma Süreleri ve Verimlilik:

  Her bir çalışanın planlanan ve gerçekte ne kadar süreyle üretimde kaldığını, ayrıca bu süre zarfında ne kadar verimli olduğunu öğrenin.

 • Detaylı Bilgilendirme:

  Personelin genel verimliliğinden, hangi ürünlerde daha başarılı olduğuna kadar birçok detayı analiz edin.

 • Dinamik Filtreleme ve Sıralama:

  Çalışanları verimlilik, süre, ürün bazında ve diğer kriterlere göre filtreleyerek veya sıralayarak istediğiniz bilgilere kolaylıkla erişin.

Cloud Icon
Çevrim Analizi
 • İstasyon Bazlı Seçim:

  Herhangi bir istasyonu seçerek, o istasyonun çevrim verilerini detaylı olarak inceleyin.

 • Zaman Aralığı Belirleme:

  İstasyonun belirlediğiniz gün sayısındaki çevrim verilerine erişin.

 • Frekans Ayarı:

  Çevrim verilerini belirlediğiniz frekansla (örn. her 60 dakikada bir) gözlemleyin.

 • Dinamik Grafikler:
  • Bar ve Alan Grafikleri:

   Çevrim verilerini bar ve alan grafikleriyle gözlemleyin.

  • Çizgi ve Nokta Grafikleri:

   Verileri daha detaylı olarak çizgi ve nokta grafikleriyle inceleyin.

 • Çevrim Detayları:

  Belirlediğiniz istasyonun ve zaman aralığının çevrim sürelerini, duraklamalarını ve etkinliklerini detaylı bir şekilde analiz edin.

 • Dinamik Filtreleme:

  Çevrim verilerini belirli kriterlere göre filtreleyerek spesifik verilere hızla ulaşın.

Store Icon
Duruş Analizi

ERP sistemleriyle sorunsuz bağlantı

 • Toplam Duruş Özeti:

  Gerçekleşen tüm duruşların genel bir özetini alın.

 • Duruş Sebepleri:

  Duruşların nedenleriyle birlikte ayrıntılı bilgilere erişin.

 • Duruş Nedenlerine Göre Dağılım:

  Her bir duruş nedeninin genel duruşlara olan yüzdelik oranını keşfedin.

 • İstasyon Bazlı Analiz:

  Yan panelden herhangi bir istasyonu seçerek, o istasyonla ilgili duruş bilgilerini ve istatistiklerini inceleyin.

 • Dinamik Filtreleme:

  Duruş verilerini istediğiniz kriterlere göre filtreleyin ve sıralayın.